Telefon : 0286 814 12 42

Adres : İsmetpaşa Mah. Cumhuriyet Cad. No:21 Eceabat / Çanakkale

Eceabat İlçe Merkezi 1/1000 Ölçekli Revizyon

  TUTANAK

 

Eceabat İlçe Merkezi 1/1000 Ölçekli Revizyon +İlave Uygulama İmar Planına göre, İmar Kanununun 18.Maddesi uygulamasının belirlendiği alan içerisinde yer alan, İsmetpaşa Mahallesi 262 ada 12-13-15-16-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43 ve 44 numaralı parsellerin isabet ettiği alanda, 18.madde uygulaması düzenleme planı, Belediye Encümeninin 28.08.2020 tarih ve 2020/111 Sayılı Kararı ile onaylanmış olup; 3194 Sayılı Yasanın 18. Maddesi ile Arsa ve Arazi Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin 25.Maddesi uyarınca, 10.09.2020 tarihi itibariyle Eceabat Belediye Başkanlığı İdari Binasında asılmak suretiyle 1 (bir) ay süre boyunca ilan edildiğine dair tarafımızdan tanzim edilen tutanaktır.

Telefon : 0286 814 12 42

Adres : İsmetpaşa Mah. Cumhuriyet Cad. No:21 Eceabat / Çanakkale