Telefon : 0286 814 12 42

Adres : İsmetpaşa Mah. Cumhuriyet Cad. No:21 Eceabat / Çanakkale

DUYURU

Telefon : 0286 814 12 42

Adres : İsmetpaşa Mah. Cumhuriyet Cad. No:21 Eceabat / Çanakkale