Phone : 0286 814 12 42

Adress : İsmetpaşa Mah. Cumhuriyet Meydanı No : 2 Eceabat / Çanakkale

Eceabat

Phone : 0286 814 12 42

Adress : İsmetpaşa Mah. Cumhuriyet Meydanı No : 2 Eceabat / Çanakkale