Telefon : 0286 814 12 42

Adres : İsmetpaşa Mah. Cumhuriyet Meydanı No : 2 Eceabat / Çanakkale

Vidanjör Satış İlanı [16/02/2021]

İLAN

 

ECEABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 

MADDE:1- Eceabat Belediyesi’ne ait, aşağıda genel bilgileri verilen 237 sayılı Taşıt Kanununun 13’üncü maddesi gereğince ekonomik kullanma ömrünü tamamlamış durumdaki araç 2886 sayılı Yasanın 45’inci ve devamı maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü ile arttırma suretiyle düzenlenecek satış ihalesine çıkarılmıştır.

MADDE:2- Satış konusu aracın genel bilgileri, ihalenin yeri, tarihi, saati, son müracaat süresi, ihale muhammen bedeli, geçici teminat tutarı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

Plakası

17 AE 274
Markası Ford 1814
Cinsi Kamyon (Vidanjör)
Model Yılı 1987
Şasi No SFACCCDJDCHE71658
Motor No 71658
Durumu Ekonomik Kullanma Ömrünü Tamamlamış
İhalenin Yeri Eceabat Belediye Hizmet Binası
İhale Son Müracaat Tarihi 26.02.2021 Cuma
İhale Son Müracaat Saati 11:00
İhale Tarihi 26.02.2021 Cuma
İhale Saati 10:45
İhale Muhammen Satış Bedeli 45.000,00.-TL
İhale Geçici Teminatı 1.350,00.-TL

 

MADDE:3- İhaleye katılacak isteklilerin, son müracaat süresine kadar 5. maddede yazılı bulunan belgeleri Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü’ne ibraz ederek ihaleye katılma belgesi almaları gerekmektedir.

MADDE:4- İhaleye katılacak olan isteklilerde aranacak şartlar ve belgeler:

Gerçek kişilerden :

 1. Tebligat yapılmasına esas ikametgah belgesi.
 2. C. Kimlik belgesi.
 3. İhaleye vekaleten katılacaklarda Noter tasdikli vekaletname.
 4. Belediyeye Tahakkuk etmiş herhangi bir borcu bulunmadığına dair Belediye Tahsilat Şefliğinden alınmış belge.
 5. İhaleye ait geçici teminat tutarının Belediyenin T.C.Ziraat Bankası Eceabat Şubesi nezdindeki hesabına yatırıldığına dair banka dekontu veya teminat mektubu.

Tüzel Kişilerden :

 1. Tüzel kişiliğin tebligat adresinin beyan edildiği belge.
 2. Tüzel kişiliğin faaliyette olduğuna dair kayıtlı bulunduğu ilgili meslek odasından alınmış belge.
 3. Tüzel kişiliğin yetkili organının ihaleye katılmak için ve ihaleye katılacak kişinin temsile yetkili olduğuna dair kararı.
 4. Tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin Noter tasdikli imza sirküleri.
 5. Tüzel kişiliğin Belediyeye tahakkuk etmiş herhangi bir borcu bulunmadığına dair Belediye Tahsilat Şefliğinden alınmış belge.
 6. İhaleye ait geçici teminat tutarının Belediyenin T.C.Ziraat Bankası Eceabat Şubesi nezdindeki hesabına yatırıldığına dair banka dekondu veya teminat mektubu.

MADDE:5- Bu işe ait şartname mesai saatleri içinde Eceabat Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’nde ücretsiz görülebilir ve temin edilebilir.

           İlan olunur.

 

 

ECEABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Telefon : 0286 814 12 42

Adres : İsmetpaşa Mah. Cumhuriyet Meydanı No : 2 Eceabat / Çanakkale