Telefon : 0286 814 12 42

Adres : İsmetpaşa Mah. Cumhuriyet Meydanı No : 2 Eceabat / Çanakkale

Araç İlanı

İLAN

 

ECEABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

MADDE:1- Eceabat Belediyesi’ne ait, aşağıda genel bilgileri verilen 237 sayılı Taşıt Kanununun 13’üncü maddesi gereğince ekonomik kullanma ömrünü tamamlamış durumdaki araç, 2886 sayılı Yasanın 45’inci ve devamı maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü ile arttırma suretiyle düzenlenecek satış ihalesine çıkarılmıştır.

MADDE:2- Satış konusu aracın genel bilgileri, ihalenin yeri, tarihi, saati, son müracaat süresi, ihale muhammen bedeli, geçici teminat tutarı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

Plakası

17 AE 790
Markası Audi
Cinsi Otomobil
Model Yılı 2006
Şasi No BRE0099756
Motor No WAUZZZ8A46A143177
Durumu Ekonomik Kullanma Ömrünü Tamamlamış Durumda
İhalenin Yeri Eceabat Belediye Hizmet Binası
İhaleye Son Müracaat Tarihi 21.02.2020 Cuma
İhaleye Son Müracaat Saati 14:00
İhale Tarihi 21.02.2020 Cuma
İhaleye Saati 14:45
İhale Muhammen Satış Bedeli 70.000,00.-TL

(yetmişbin)

İhale Geçici Teminatı 2.100,00.-TL

(İkibinyüz)

 

MADDE:3- İhaleye katılacak isteklilerin, son müracaat süresine kadar 4. maddede yazılı bulunan belgeleri Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü’ne ibraz ederek ihaleye katılma belgesi almaları gerekmektedir.

MADDE:4- İhaleye katılacak olan isteklilerde aranacak şartlar ve belgeler :

Gerçek kişilerden :

 1. Tebligat yapılmasına esas ikametgah belgesi.
 2. C. kimlik belgesi.
 3. İhaleye vekaleten katılacaklarda Noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri.
 4. Belediyeye tahakkuk etmiş ve süresi geçmiş herhangi bir borcu bulunmadığına dair Belediye Tahsilat Şefliğinden alınmış belge.
 5. Katılacakları ihaleye ait geçici teminat tutarının yatırıldığına dair banka dekontu veya teminat mektubu.

 

Tüzel Kişilerden :

 1. Tüzel kişiliğin tebligat adresinin beyan edildiği belge.
 2. Tüzel kişiliğin faaliyette olduğuna dair kayıtlı bulunduğu ilgili meslek odasından alınmış belge.
 3. Tüzel kişiliğin yetkili organının ihaleye katılmak için ve ihaleye katılacak kişinin temsile yetkili olduğuna dair kararı.
 4. Tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin Noter tasdikli imza sirküleri.
 5. Belediyeye tahakkuk etmiş ve süresi geçmiş herhangi bir borcu bulunmadığına dair Belediye Tahsilat Şefliğinden alınmış belge.
 6. Katılacakları ihaleye ait geçici teminat tutarının yatırıldığına dair banka dekontu veya teminat mektubu.

 

İlan olunur.

 

 

 

ECEABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Telefon : 0286 814 12 42

Adres : İsmetpaşa Mah. Cumhuriyet Meydanı No : 2 Eceabat / Çanakkale